Adverteren

Waarom adverteren op Bouweenpc.nl?
Bouweenpc.nl is Nederlands grootste casemod-gerelateerde website en daarom de perfecte plaats voor u als adverteerder om uw doelgroep via het internet te bereiken. Maandelijks bezoeken 20- tot 25.000 verschillende lezers de website op zoek naar nieuws, reviews en handleidingen. Op het forum worden alle vragen snel en accuraat beantwoord. Naast artikels stelt Bouweenpc.nl regelmatig systemen samen in de Beste Koop-buyguides.

Adverteren op Bouweenpc.nl heeft verschillende voordelen: brand-awareness en relevante bezoekers. Bezoekers van Bouweenpc.nl zijn geïnteresseerd in IT en technologie en zijn steeds op zoek naar nieuwe producten en diensten die aansluiten bij hun interesses. Op Bouweenpc komen bezoekers tussen de 15 en 35 jaar oud zijn.

Volumevoordeel
U kunt bij aankoop van een bannerplaats al vanaf 2 maanden gebruik maken van een uitermate gunstig voordeeltarief. Wilt u meer weten over ons volumevoordeel, neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Ook voor de andere mogelijkheden is volumevoordeel mogelijk.

Bannerrotatie
Bouweenpc werkt met een bannerrotatie. Dit wil zeggen dat de banners op onze website worden afgewisseld bij elke pageview. Elke bannerrotatie bevat maximaal 4 banners. Zo geniet u van voldoende zichtbaarheid op de website. Elke banner wordt maandelijk 30- tot 50.000 keer bekeken.

Mogelijkheden en prijzen
Adverteren gaat voornamelijk via banners, met een bepaalde vaste termijn. Daarnaast staan we open voor alternatieve vormen zoals advertorials, een objectieve review van een product dat u aanlevert. Andere vormen van adverteren zijn steeds bespreekbaar. De standaard formaten zijn 460×60 pixels, 300×250 pixels, 728×15 en 120×600 pixels. Indien u wilt overgaan tot adverteren, of meer informatie wilt inwinnen, contacteert u de beheerders van de website via adverteren@bouweenpc.nl.