China verstevigd de greep op het internet

  • Paul
  • 8 Years ago
  • Comments Off

China verstevigd de greep op het internet – omstreden wetsvoorstel internetgebruik China aangenomen

Het parlement van China heeft begin november een omstreden wetsvoorstel rondom het internetgebruik in China aangenomen. Met het aannemen van de nieuwe wet krijgt China meer bevoegdheden om het internet te reguleren. De wet is omstreden omdat het volgens mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch de internetvrijheid in China beperkt. Eén van de onderdelen van de wet is dat online activiteiten die de ‘eenheid van het land verstoren’ strafbaar worden gesteld. Mensenrechtenorganisaties verwachten dat hiermee autoriteiten vrij spel krijgen om personen die zich kritisch uitlaten over China op te pakken en de vrijheid van meningsuiting nog verder wordt aangetast.

Buitenlandse bedrijven vrezen voor de gevolgen

Ook voor buitenlandse bedrijven die in China opereren heeft de wet consequenties. Zo wordt met het aannemen van het wetsvoorstel internetgebruik China ieder bedrijf dat in China werkzaam is verplicht om ‘cruciale informatie’ over gebruikers binnen China op te slaan. Bedrijven zijn bang dat hierdoor hun intellectueel eigendom kwetsbaar wordt of dat ze noodgedwongen allerlei achterdeurtjes moeten verzinnen om onder de regels uit te komen. Een ander gevolg kan zijn dat Chinese bedrijven geen buitenlandse servers meer kunnen huren. Verder verplicht de nieuwe wet organisaties die actief zijn in China ‘technische ondersteuning’ te bieden aan Chinese opsporings- en inlichtingendiensten en moeten ze voldoen aan beveiligingseisen die door de Chinese overheid zijn opgesteld.

Internetgebruik China het grootste wereldwijd

Het doel van de wet is het bestrijden van hacken en terrorisme. Volgens de Chinese overheid heeft China met 710 miljoen internetgebruikers, het grootste aantal internetgebruikers wereldwijd. In een groot land als China met een dergelijke omvang van het internetgebruik, zijn deze maatregelen onontbeerlijk, aldus Yang Heging, lid van het Nationaal Volkscongres. De nieuwe wet internetgebruik China treedt juni 2017 in werking.

Internetcensuur

De afgelopen vijf jaar, sinds president Xi Jinping aan de macht is, werd de vrijheid op internet steeds meer aan banden gelegd. Zo heeft China, volgens Amnesty International, naar verluidt één van de meest ontwikkelde systemen van internetcensuur ter wereld. Talrijke websites worden geblokkeerd, net als internationale nieuwsmedia en sites van mensenrechtenorganisaties.

Previous «
Next »