• Homepage
  • >
  • ICT
  • >
  • Onze verwachtingen van zakelijke technologische trends

Onze verwachtingen van zakelijke technologische trends

  • Paul
  • 4 Years ago
  • Comments Off
zakelijke technologische trends

Ooit was er voor ieder werk iemand nodig om het werk uit te voeren. Tegenwoordig worden steeds meer taken geautomatiseerd uitgevoerd. De computer heeft veel simpele en complexe taken overgenomen. Een extra reden om de technologische trends flink in de gaten te houden. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van multiexperience, democratisering, edge computing, en de almaar belangrijker wordende blockchain. Mochten deze termen je niet meteen iets zeggen, geen paniek, we leggen het graag uit.

Aankomende trends

Technologie is voortdurend in ontwikkeling. Dat hebben we de afgelopen jaren wel gemerkt, want behoorlijk wat werkzaamheden worden tegenwoordig door computers uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van technologie-geletterde mensen door mensgeletterde technologie. De situatie wordt in zulke gevallen omgedraaid. Toch betekent dat niet dat al het werk volledig door computers kan worden overgenomen. De mens zal altijd nodig blijven. Maar we hebben ook te maken met democratisering; het eenvoudiger toegang krijgen tot technische kennis zonder daarvoor een kostbare opleiding nodig te hebben. Ook termen als ‘edge computing’ en ‘blockchain’ zullen de komende jaren steeds belangrijker worden.

Multiexperience

Ten eerste; multiexperience. Dit betekent dat technisch vaardige mensen worden vervangen door mensgerichte technologie. Op die manier krijgen mensen een andere ervaring betreft het omgaan met de digitale wereld. Er is sprake van een verschuiving van een traditionele ervaring met een computer met slechts één vorm van interactie naar interacties met meerdere sensoren. De wereld wordt je computer.

Een voorbeeld is bijvoorbeeld een pizzabedrijf. Deze biedt de mogelijkheid om pizza’s via de app en de website te bestellen. Maar om de pizza te bezorgen worden autonome voertuigen ingezet, kun je met een pizza tracker je bestelling volgen en wordt er gecommuniceerd via slimme speakers.

Digitalisering

Steeds meer bedrijven kiezen voor digitalisering. Dat betekent dat ondernemers hun medewerkers steeds meer zaken digitaal laten regelen. Meer ondernemers streven naar een zogenaamde paperless office, of wel: een kantoor zonder gebruik te maken van papier. De meeste zaken kunnen tegenwoordig digitaal geregeld worden. Een goed voorbeeld is het uitvoeren van een audit. In de oude situatie wordt er dan een formulier uitgedraaid die men meeneemt naar de locatie. Vervolgens wordt de checklist afgewerkt. Meestal moet zo’n lijst meerdere keren worden ingevuld, want de opdrachtgever wil ook een kopie. Dat zorgt voor veel verloren tijd. Bovendien is de kans groot dat zo’n formulier tussen locatie en kantoor weer zoekraakt. Bij een audit moeten ook vaak foto’s worden genomen. Na de werkzaamheden moet er aan de hand van een handtekening akkoord worden gegeven. Om deze reden kiezen steeds meer ondernemers voor het gebruik van digitale formulieren. Deze formulieren worden van tevoren al gemaakt en zijn beschikbaar in de cloud, die de afgelopen jaren toch al een grotere rol is gaan spelen op gebied van technologische trends. Zo is het mogelijk om foto’s van de situatie op locatie door te sturen naar medewerkers op kantoor.

Democratisering

De technologie wordt de komende jaren verder gedemocratiseerd. Dat betekent dat steeds meer mensen toegang krijgen tot technische (zakelijke) kennis, zonder dat ze daarvoor een uitgebreide dure opleiding voor nodig hebben. Democratisering vindt plaats in applicatieontwikkeling, data-analyse, ontwerp en kennis. Dat betekent dat er steeds meer burgerprogrammeurs bijkomen; mensen die programmeren zonder daarvoor een gedegen opleiding te hebben gehad.

Democratisering is een belangrijke trend de komende jaren. Het is namelijk mogelijk datamodellen te maken zonder dat je daarvoor veel vaardigheden nodig hebt. In plaats van te vertrouwen op menselijke kennis, wordt er vooral vertrouwd op kunstmatige intelligentie van automatiseringen (AI).

Edge Computing

‘Edge Computing’ is een nogal vaag begrip zonder enige context. Maar het komt erop neer dat informatieverwerking anders wordt ingedeeld. Het verzamelen en aanleveren van inhoud wordt dichtbij de informatiebronnen geplaatst. Denk bijvoorbeeld aan Internet of Things, waarbij je magnetron verbonden is met je koelkast, als je dat zou willen. Edge Computing is dus vooral belangrijk in het digitaliseren van een zakelijke omgeving. Steeds meer ondernemers zetten slimme ruimtes in. Een voorbeeld is slimme verlichting op kantoor. Toepassingen en diensten worden zo nader tot elkaar gebracht. De verwachting is zelfs dat er in 2023 tot wel twintig meer slimme apparaten in het bedrijfsleven te vinden zijn dan nu het geval is.

Blockchain

De laatste trend is vrijwel voortdurend in het nieuws; de blockchain. De blockchain is een soort grootboek met allerlei informatie. Deze informatie wordt chronologisch geordend en vervolgens cryptografisch ondertekend. Zie het als een soort notaris die aan de hand van algoritmes die niet te kraken zijn transacties ondertekenen. Deze transacties worden opgeslagen in het transactieregister en aan alle deelnemers in het netwerk gedeeld. Dit is zeer geschikt voor bedrijven die elkaar niet kennen en toch op een veilige manier met elkaar informatie willen uitwisselen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over informatie over producten, of zelfs geld.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk afspraken te maken aan de hand van slimme contracten. Wanneer iemand tussentijds zich niet aan de afspraken houdt, zal de blockchain het contract ongeldig verklaren. Het is dus bijvoorbeeld mogelijk om veilig met elkaar te communiceren in een digitale omgeving, zonder dat daarvoor een mens aan te pas komt. Voordeel is dat het dus niet mogelijk is om een proces naar iemands eigen hand te zetten. 

Helaas staat blockchain tegenwoordig nog bekend als slecht schaalbaar en daardoor niet altijd toepasbaar. Zeker voor bedrijfs implementaties is de technologie nog niet zover. De verwachting is dat de blockchain in 2023 wel volledig schaalbaar is.

Previous «
Next »