Computer recycling; oude laptop inleveren

  • Paul
  • 8 Years ago
  • Comments Off

Hoe verloopt het recyclen van oude laptops en computers?

Computer recycling is vandaag de dag een belangrijk onderwerp. Misschien heeft u er ook wel over nagedacht om een laptop of computer weg te doen. Er zijn echter wel een aantal aandachtspunten. Weet u al hoe de computer of laptop wordt gerecycled?

Vernietiging van de data en schadelijke onderdelen

Computer recycling wordt vrijwel nooit meer gedaan zonder na te denken over de data die nog op een harde schijf is geplaatst. Mocht hier echter nog niet over zijn nagedacht. Dan zal het volgende u zeker overtuigen. Daarnaast laat het onderstaande duidelijke verschillen zien tussen een computer en de laptop.

Datavernietiging bij een computer

Op de harddisk van een computer kan nog altijd vertrouwelijke informatie staan. Het wordt om die reden ook altijd aangeraden om deze op professionele wijze te laten verwijderen. Ook wanneer de desktop computer geheel is afgeschreven is dit van groot belang. Gelukkig zijn de mogelijkheden al wat geavanceerder geworden, waardoor het voor iedere gebruiker ook een stuk eenvoudiger is geworden. Gewoon bij u op locatie zodat u precies ziet hoe dit in zijn werk gaat. Ten slotte wordt hiervoor een bewijsschrift afgegeven.

Datavernietiging bij laptop recycling

Net als bij de desktop computer, bevat een laptop ook persoonlijke informatie. Een oude laptop inleveren is daarom ook niet handig zonder alle data te laten verwijderen. Daarnaast heeft een oude laptop inleveren nog een ander belangrijk aandachtspunt. Iedere laptop bevat namelijk een speciale batterij die buitengewoon milieu bedreigend zijn. Voornamelijk de oudere modellen hebben hiermee te maken. Ook het TFT scherm van de laptop bevat schadelijke stoffen. Een voorbeeld wat we hierbij kunnen geven is onder andere kwik. U begrijpt daarom ook wel dat een laptop recycling iets meer aandacht vraagt. Ze worden allereerst apart behandeld. Na hun aankomst wordt daarom als eerst de batterij zorgvuldig verwijderd. Hierna zal een batterijen specialist het recycling proces voortzetten.

Het vernietigingsproces

Het proces dat iedere computer of laptop doorloopt bestaat vaak uit een aantal stappen. We zullen ze daarom ook een voor een terug laten komen.

Voorsorteren van onderdelen

Zoals u zojuist heeft gelezen, zijn er ongewenste onderdelen aanwezig in een laptop. Deze onderdelen worden daarom in de eerste stap verwijderd. Veelal wordt dit nog handmatig uitgevoerd. Denk bij deze stap onder andere aan het verwijderen van de schadelijke batterijen en accu’s. Ook wanneer er een vermoeden is van schadelijke onderdelen, wordt dit als eerst bekeken. Wanneer men hiermee klaar is, zijn er ook nog waardevolle materialen aanwezig. Natuurlijk worden deze ook op zorgvuldige wijze eruit gehaald. Denk hierbij aan de losse printplaten die nog hergebruikt kunnen worden en ook snoeren worden verwijderd door de koper die hierin is verwerkt.

Het voorbreken

Nu alle schadelijke en waardevolle onderdelen zijn verwijderd, kan het voorbreken worden gestart. Het materiaal wordt hierbij in stukken gebroken.

Nogmaals een kwaliteitscontrole

Nu de onderdelen zijn voorgebroken, komt er nog een kwaliteitscontrole. Alle materialen worden hierbij nogmaals bekeken om mogelijke ongewenste onderdelen alsnog eruit te halen.

Vermalingsproces

Alle stukken worden geheel vermalen tot kleine onderdelen.

Het sorteren van materialen

Alle kleine materialen worden hierna opnieuw gesorteerd en te koop aangeboden. Want wat hier als afval terecht komt, is het materiaal om nieuwe onderdelen van te kunnen maken.

Previous «
Next »