Wat kan ik doen tegen computerogen?

  • Paul
  • 7 Years ago
  • Comments Off

Computerogen, irritatie door het beeldscherm

Het is best verontrustend te noemen, dat elke maatschappelijke verandering kennelijk nieuwe aandoeningen met zich meebrengt.
Ook onze huidige samenleving kent een aantal van die typische vormen, kenmerkend voor de manier waarop we leven. Obesitas kennen we allemaal, maar het gebruik van computers kan ook allerlei problemen met zich meebrengen. We doen er al alles aan om de muisarm of- pols te voorkomen, beter bekend als RSI, maar de invloed, die het staren naar een computerscherm heeft, wordt alsmaar zorgwekkender. We zien steeds meer de term computerogen, of met een meer medische term het computer vision syndroom, in media en medische wereld opduiken.

Wat is het computer vision syndroom precies?

Onze ogen zijn onder normale omstandigheden constant in beweging, reagerend op visuele prikkels uit onze omgeving. Ze zijn daar zo op ingesteld, dat het lichaam het geregeld heeft er alles aan te doen de ogen optimaal en gezond te laten presteren. Wijken we af van dat gewone patroon, dan is het niet altijd meer mogelijk constant te voldoen aan de gevraagde eisen, en kunnen er problemen optreden. Het, bijna, staren naar een computerscherm is zo’n activiteit en zeker bij langdurig gebruik gaan de ogen reageren op een manier die niet hoort, met alle gevolgen van dien. Je hebt last gekregen van computerogen!

Symptomencomputerogen

• Droge, geïrriteerde en vermoeide ogen
• Problemen met het zicht, bijvoorbeeld wazig zien
• Concentratieproblemen
• Hoofdpijn en zelfs migraine

Oplossingen

• Voorkomen
Omdat computerogen veroorzaakt worden door het teveel naar een computerscherm kijken, is de voor de hand liggende oplossing deze activiteit te minderen.
Helaas kan dat niet altijd, omdat het je werk is, maar dan is het mogelijk iets doen aan de andere oorzaak: te lang voor een monitor.
In dat geval zorg je voor voldoende afleiding en neem je voldoende pauzes.
Daarnaast zijn er allerlei nevenzaken die kunnen helpen. Je kunt hierbij denken aan een optimale werkomgeving, juiste afstand tot het scherm, goede verlichting of een betere kwaliteit computerscherm met fluxmogelijkheid.
• hulp op korte termijn
o Je knippert je ogen minder als je voor een
computerscherm zit en daardoor drogen ze uit. Zorg er dus voor, en dat is een bewuste handeling, dat je geregeld met je ogen knippert.
o Neem een pauze, loop even naar buiten, laat je ogen tot
rust komen.( meditatie, yoga)
o Als je typt, kijk dan voornamelijk naar je toetsenbord en
niet naar het scherm.

Escalatie

Soms kan het zover komen, dat de klachten zich verder uitbreiden.
Hoofdpijn door computergebruik, hoofdpijn door computerbeeldscherm en migraine door beeldscherm behoren dan tot de, zeer vervelende, gevolgen. Op dat moment zijn de eerder genoemde oplossingen niet meer voldoende en zul je misschien niet eens moeten minderen, maar voor langere tijd moeten stoppen met het gebruik van je computer.
Het kan ook geen kwaad je in dat geval te melden bij je huisarts.

Te veel en te lang is nergens goed voor en dat geldt zeker voor het werken voor een beeldscherm. Probeer dat dus te vermijden!

Previous «
Next »