Wat zijn de technologische trends voor de komende jaren?

  • Paul
  • 4 Years ago
  • Comments Off
technologische-ontwikkelingen

Uiteraard kent ook de technologie trends en moeten bedrijven constant op zoek naar nieuwe uitvindingen om succesvol te blijven, of worden. Technologie is ondertussen een onlosmakelijk onderdeel geworden van onze samenleving en alles lijkt erop dat dit alleen maar groter gaat worden. Dit is zowel een nadeel als een zegen en veel tech bedrijven spelen hierop in. Hieronder de trends voor 2020 op het gebied van IT.

Niet voldoende rekening gehouden met bepaalde gevolgen

Verblind door de belofte van technologie hebben veel organisaties digitale producten en diensten gecreëerd, zonder voldoende rekening te houden met de menselijke, organisatorische en maatschappelijke gevolgen. Hierdoor zien we dat er een tech-clash veroorzaakt wordt door de spanning tussen de verwachtingen van de consument, het potentieel van technologie en de zakelijke ambities. We zijn op een punt aangekomen dat het leiderschap van mentaliteit moet veranderen en een balans moet vinden tussen technologie en de behoeften en verwachtingen van mensen. Zeker als we willen dat mensen het goede van nieuwe technologische ontwikkelingen blijven zien, en daarin blijven geloven.

Gepersonaliseerde ervaringen moet de keuzes gaan versterken

Organisaties zullen gepersonaliseerde ervaringen moeten ontwerpen die de kracht en de keuze van een individu versterken. Dit verandert passieve doelgroepen in actieve deelnemers door het transformeren van eenrichtings ervaringen – die mensen het gevoel kunnen geven de controle te verliezen. Vijf op de zes ondervraagde algemeen en it-managers (85 procent) zijn van mening dat het succesvol concurreren in dit nieuwe decennium vereist dat organisaties hun relaties met klanten als partners gaan beschouwen.

Artificial Intelligence zal een steeds grotere rol gaan spelen

Artificial intelligence (AI) zou een extra bijdrage moeten leveren aan de manier waarop mensen hun werk doen. Nu is AI vooral een achtervang voor automatisering, maar naarmate de AI-capaciteiten toenemen, zullen ondernemingen moeten  heroverwegen wat ze doen om van AI een generatief onderdeel van het proces te maken. Op dit moment rapporteert slechts 37 procent van de organisaties dat ze gebruikmaken van inclusive design of mensgerichte designprincipes om de samenwerking tussen mens en machine te ondersteunen, maar het kan niet anders of dit gaat in de toekomst een veel groter onderdeel zijn.

Het dilemma van slimme producten

Veronderstellingen over wie eigenaar is van een nieuw product worden in twijfel getrokken in een wereld die in een staat van ‘forever beta’ terechtkomt. Aangezien ondernemingen proberen een nieuwe generatie producten te introduceren met digitale ervaringen als uitgangspunt, zal het aanpakken van deze nieuwe realiteit cruciaal zijn voor succes. Het overgrote deel van leidinggevenden meldt dat de slimme, verbonden producten en diensten van hun organisatie de komende drie jaar meer of aanzienlijk meer updates zullen krijgen.

Robots in de praktijk

De inzet van robotica is niet langer beperkt tot het magazijn of de fabrieksvloer, omdat 5G deze behoorlijk snel groeiende trend nog meer kan laten versnellen.

Elke onderneming zal opnieuw moeten gaan nadenken over haar toekomst met het oog op robotica. Leidinggevenden zijn verdeeld in hun visie op de manier waarop hun medewerkers robotica zullen omarmen: de helft hiervan denkt dat het een grote uitdaging zal zijn voor werknemers om uit te vinden hoe ze met robots zullen gaan werken in de toekomst. De andere helft denkt dat werknemers hier geen enkel probleem mee zullen hebben en dat dit soort technologische veranderingen snel omarmt zullen worden in allerlei facetten van de samenleving.

Innovatie-dna vaststellen

Ondernemingen hebben toegang tot een ongekende hoeveelheid disruptieve technologie, zoals distributed ledgers, AI, extended reality en quantum computing. Om dit alles in goede banen te leiden – en om te evolueren met de snelheid die de markt vandaag de dag vraagt – zullen organisaties hun eigen unieke innovatie-dna moeten vaststellen. Volgens veel leidinggevenden is de inzet voor innovatie nog nooit zo hoog is geweest, dus om het ‘goed’ te doen zijn nieuwe manieren van innoveren met ecosysteem partners en derde partijen nodig, partijen die vanuit een ander perspectief naar een bepaald deel van een bepaalde markt kijken.

Blockchain is de eerste nieuwe technologie die groot gaat worden

Of het nu om bepaalde apparaten gaat, om bepaalde algoritmes of gewoon om jouw persoonlijke data: de snelheid waarmee we door durven ontwikkelen wordt in ieder geval deels bepaald door de waargenomen veiligheid en transparantie van de technologieën. Blockchain gaat mensen helpen vertrouwen te hebben en houden in nieuwe IT-toepassingen.

We kennen blockchain technologie nu nog vooral van de crypto currency. Je gaat deze techniek echter in steeds meer bedrijfsprocessen tegenkomen. Voor logistieke processen biedt blockchain de mogelijkheid informatie over elke stap in een keten vast te leggen, op een praktisch, niet te hacken manier. Van alle nieuwe technologieën is die van blockchain misschien wel degene die het eerst mainstream wordt. De praktische toepassing van een transparant, maar haast niet te hacken systeem klonk een paar jaar geleden nog als een utopie. Maar wen er maar aan: blockchain is binnenkort net zo’n gemeentegoed als ‘cloud service’, iets wat ons een paar jaar geleden ook nog als Chinees in de oren klonk.

Previous «
Next »